WESTERN CAPE NEWSLETTERS | WES-KAAP NUUSBRIEWE 2017

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2017 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2017

WESTERN CAPE NEWSLETTERS | WES-KAAP NUUSBRIEWE

Nuusflits 43 van 2017 : Brief van die Voorsitter SAOU (WKP) / Letter from the Chairman SAOU (WCP). Lees meer/Read more

Nuusflits 42 van 2017 : Korporatiewe Geskenke / Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusflits 41 van 2017 : Opleidingsprogram 2018 / Training Program 2018. Lees meer/Read more

Nuusflits 40 van 2017 : 2017 Wes-Kaap Onderwystoekennings / 2017 Western Cape Teaching Awards. Lees meer/Read more

Nuusflits 39 van 2017 : #SkoolKaping / #SchoolCapture. Lees meer/Read more

Nuusflits 38 van 2017 : Spesiale Vakaturelys 2 van 2017 / Special Vacancy List 2 of 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 37 van 2017 : Nominasie vir voorgeskrewe Boekseleksie Komitees (Grade 7-9) / Nomination for prescribed Book Selection Committees (Grades 7-9). Lees meer/Read more

Nuusflits 36 van 2017 : Wêreld Onderwysersdag / World Teacher’s Day. Lees meer/Read more

Nuusflits 35 van 2017 : Beplan u om af te tree of te bedank? / Are you planning to retire or resign? Lees meer/Read more

Nuusflits 34 van 2017 : 2de Aanbieding oor verlof / 2nd Presentation on leave, 14 September 2017, Worcester. Lees meer/Read more

Nuusflits 33 van 2017 : Aanbieding oor verlof / Presentation on leave, 12 September 2017, Brackenfell. Lees meer/Read more

Nuusflits 32 van 2017 : Betaling van Salarisaanpassing (GGBS/PPBOS) / Payment for Salary Progression (IQMS/PMDS). Lees meer/Read more

Nuusflits 31 van 2017 : Herinnering – Administratiewe Personeel Seminaar / Reminder – Seminar for Administrative Personnel, 8 September 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 30 van 2017 : Inbetaling deur WKOD / Payment by WCED. Lees meer/Read more

Nuusflits 29 van 2017 : Gelukkige Vrouedag / Happy Women’s Day. Lees meer/Read more

Nuusflits 28 van 2017 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusflits 27 van 2017 : Administratiewe Personeel Seminaar / Seminar for Administrative Personnel, 8 September 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 26 van 2017 : Hantering van uitdagende en gewelddadige gedrag, 14 & 15 Augustus 2017 / Handling of challenging and violent behaviour, 14 & 15 August 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 25 van 2017 : SAOU Wes-Kaap Kantoor Nuwe Adres / SAOU Western Cape Office New Address. Lees meer/Read more

Nuusflits 24 van 2017 : Opdatering van SAOU Lede inligting / Updating SAOU database. Lees meer/Read more

Nuusflits 23 van 2017 : Hantering van uitdagende en gewelddadige gedrag, 14 en 15 Augustus 2017 / Handling of challenging and violent behaviour, 14 en 15 August 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 22 van 2017 : Kwartaal 3 : Datums van Opleiding van SAOU Skoolverteenwoordigers / Term 3 : Dates of Training of SAOU School Representatives. Lees meer/Read more

Nuusflits 21 van 2017 : Boodskap van die Voorsitter (SAOUWKP) / Message from the Chairman (SAOUWCP). Lees meer/Read more

Nuusflits 20 van 2017 : Admin Seminaar / Admin Seminar, 8 September 2017, Rusticana. Lees meer/Read more

Nuusflits 19 van 2017 : Kennisbou Oos-Kaap 17 – 20 Julie 2017 / Knowledge Builder Eastern Cape 17 – 20 July 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 18 van 2017 : Herinnering – Hoofdevergadering, LS Brackenfell, 9 Mei 2017 / Reminder – Principals’ Meeting, Brackenfell PS, 9 May 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 17 van 2017 : Spesiale Vakaturlys 1 van 2017 vir Skoolhoofposte / Special Vacancy List 1 of 2017 for Principal Posts. Lees meer/Read more

Nuusflits 16 van 2017 : Hoofdevergadering, LS Brackenfell, 9 Mei 2017 / Principals’ Meeting, Brackenfell PS, 9 May 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 15 van 2017 : SAOU Nasionale Kongres 2017 – 40 Jaar SAOU Lidmaatskap, Lys van afgestorwe lede / SAOU National Congress 2017 – 40 Years SAOU Membership, List of deceased members. Lees meer/Read more

Nuusflits 14 van 2017 : Kwartaal 2 : Datums van Opleiding van SAOU Skoolverteenwoordigers / Term 2 : Dates of Training of SAOU School Representatives. Lees meer/Read more

Nuusflits 13 van 2017 : Bestuursbemagtiging, 9 & 10 Maart 2017, Riversdal / Management Training, 9 & 10 March 2017, Riversdale. Lees meer/Read more

Nuusflits 12 van 2017 : Herinnering – Opleiding vir SAOU Skoolverteenwoordigers / Reminder – Training for SAOU School Representatives. Lees meer/Read more

Nuusflits 11 van 2017 : Vakaturelys vir Kantoorgebaseerde Opvoeders / Vacancy Bulletin for Office-Based Educators. Lees meer/Read more

Nuusflits 10 van 2017 : Opleiding vir SAOU Skoolverteenwoordigers / Training for SAOU School Representatives. Lees meer/Read more

Nuusflits 9 van 2017 : Herinnering – Opleiding vir Nuutaangestelde Opvoeders (Dept en BL) / Reminder – Training for Newly appointed Educators (Dept and GB). Lees meer/Read more

Nuusflits 8 van 2017 : Bestuursbemagtiging 9 & 10 Maart’17 / Management Training 9 & 10 March’17. Lees meer/Read more

Nuusflits 7 van 2017 : Fasilitering van ‘n soomlose oorgang van Graad 3 na Graad 4 / Facilitating seamless transition from Grade 3 to Grade 4. Lees meer/Read more

Nuusflits 6 van 2017 : Aanvraag van Benoemings – SAOU Onderwystoekennings – SAOU erken lede se onderwysprestasies / Call for Nominations – SAOU Teaching Awards – SAOU acknowledges the achievements of members. Lees meer/Read more

Nuusflits 5 van 2017 : Boodskap van die Voorsitter SAOU WKP / Message from the Chairman SAOU WCP. Lees meer/Read more

Nuusflits 4 van 2017 : Opdateer van SAOU Lede inligting / Updating SAOU Database. Lees meer/Read more

Nuusflits 3 van 2017 : Verkiesing van SAOU Skoolverteenwoordigers 2017 / Election of SAOU School Representatives 2017. Lees meer/Read more

Nuusflits 2 van 2017 : Hoofdevergadering / Principals’Meeting, 8 Feb’17, Brackenfell PS. Lees meer/Read more

Nuusflits 1 van 2017 : Opleiding vir Nuutaangestelde Opvoeders / Training for Newly appointed Educators. Lees meer/Read more